Varnhems kloster


Varnhem och dess kloster var under lång tid ett betydande centrum såväl andligt som politiskt, kulturellt och ekonomiskt. En välfärdskälla och en viktig förmedlare av kunskap och nya idéer som gagnade det framväxande svenska riket.

Omkring år 1150 grundade Cistercienserorden ett kloster här, som kom att spela en stor roll för landets och kyrkans utveckling. Genom gravfynd vet vi idag att det bott kristna människor här redan på 900-talet. Här finns 1000 år av oavbruten kristen närvaro.

Munkarna byggde upp en liten klosterstad och utgrävningar visar på ett avancerat vatten- och avloppssystem och förmodligen också kanaler för värme och ventilation. I slutet av 1200-talet var klosterkyrkan i Varnhem Sveriges största kyrkobyggnad och verksamheten blomstrade i flera århundraden. I samband med reformationen på 1500-talet upphörde klosterverksamheten och kyrkan lämnades också åt sitt öde.

Magnus Gabriel de la Gardie lät restaurera kyrkan under 1600-talet och tack vare honom är kyrkan i gott skick idag. Själva klosterbyggnaderna fick däremot förfalla och inte förrän på 1920-talet började man gräva ut de gamla ruinerna. Klosterlivet finns väl dokumenterat och i museet vid kyrkan finns bl.a. en modell av den centrala klosteranläggningen och intressanta bilder och texter.

Varnhems vackra kyrka är gravplats för den Erikska kungaätten (1100-1200-tal) och här vilar också Stockholms grundare Birger Jarl, liksom kyrkans ”räddare” Magnus Gabriel de la Gardie och hans maka Maria Eufrosyne.

Varnhem är platsen där ”Arn”, Jan Guillous romanfigur, föddes och fostrades. Han placerades i klotret som ”oblat”, det vill säga barn i Guds tjänst. Detta är ett offer av Sigrid och Magnus, och ett tack till Herren som genom ett mirakel låtit Arn återuppstå från döden. Av bröderna i klostret får Arn kunskaper i språk, filisofi och teologi, men även praktisk skicklighet i smide, sjukvård, odling och byggteknik.

 

Bilder från Varnhems kloster

 

Källor:
www.varnhem.se
www.vastsverige.com